LẮP ĐẶT BMS (Build Management...

 

Lắp tủ điều khiển BMS (Build Management System)- HVAC.

 

 

Lắp đặt ống bảo vệ cáp điên, cáp điều khiển hệ thống

CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC

Liên Kết Website